Over FVGO

HomeOver FVGO

Over FVGO

HomeOver FVGO

OVER FVGO

FVGO is een samenwerkingsverband van Fysiotherapeuten in de regio Gooi en Omstreken. De samenwerkingsvorm in verenigingsverband maakt de organisatie toegankelijk voor alle praktiserende fysiotherapeuten in bovengenoemde regio.

De vereniging stelt zich ten doel de praktijkvoering door haar leden te ondersteunen op het gebied van de fysiotherapeutische zorg en het versterken van de marktpositie van haar leden in het zorgstelsel, en in onderhandelingen met andere (markt)partijen, maar ook in het bevorderen van alle belangen van haar leden die voortvloeien uit de uitoefening van hun praktijk.

De vereniging richt zich in het bijzonder op de praktijkuitoefening in het kader van ketenzorg en geïntegreerde eerstelijnszorg, maar ook in het ontwikkelen van kwalitatieve- en innovatieve fysiotherapeutische zorg door de leden die aansluit op de geldende zorgstandaarden en zorgvraag en is gericht op een regiodekkend netwerk van samenwerking.