Heup/Knie

Heup/Knie

Orthopedie heup en knie

Het Orthopedie netwerk bestaat uit fysiotherapie praktijken aangesloten bij de FVGO (werkgebied Gooi en Omstreken) met specifieke ervaring en deskundigheid op het gebied van orthopedie, dan wel specifiek van de Heup en Knie.

De specifieke deskundigheid strekt zich uit van artrose van de heup en knie tot en met de periode van revalidatie na een gewrichtsvervangende operatie (totale heup en totale knie operatie).

Het netwerk zorgt voor een constante goede kwaliteit van zorgverlening door heldere en protocollair vastgestelde werkafspraken met elkaar gebaseerd op de meest recente inzichten in revalidatie. Dit gebeurd in nauwe samenspraak met het ziekenhuis en de klinieken in de regio

Patiënten met artrose in de heup of knie, wonend in de regio Gooi en Omstreken, kunnen bij de praktijken in het netwerk met goed opgeleide en ervaren fysiotherapeuten rekenen op een goede behandeling en begeleiding dicht bij huis of thuis wanneer dit nodig is.

De samenwerking tussen het netwerk en haar deelnemende praktijken wordt inclusief toelatingscriteria vastgelegd in een verklaring. Deze criteria zijn op aanvraag beschikbaar.

Vraag aan
Fysiotherapeuten Vereniging het Gooi en Omstreken

ZORGZOEKER

Search
Verbreed zoekopdracht tot