Missie en visie

HomeOver FVGOMissie en visie

Missie en visie

HomeOver FVGOMissie en visie

Missie & Visie

FVGO is een samenwerkingsverband van Fysiotherapeuten in de regio Gooi en Omstreken.

Missie

De FVGO wil de fysiotherapeuten in de regio Gooi en Vechtstreek optimaal ondersteunen in het leveren van Triple Aim zorg (betere gezondheid voor de populatie, optimale kwaliteit van de zorg met een hoge kostenefficiency) en als aansprekende organisatie belangen behartigen.

Visie

De FVGO ondersteunt de paramedici in het algemeen en de fysiotherapeuten in het bijzonder op al die vlakken waarin het boeken van succes als praktijk en als individueel beroepsbeoefenaar lastig of niet mogelijk is. Zoals op de regio toegespitste scholing, het opzetten van regionale kwaliteitsketens met bijbehorende protocollen en/of zorgpaden en het regelmatig voeren van gesprekken met stakeholders namens de leden.

De oude manier van samenwerken ontstond onbedoeld vaak vanuit concurrentie-denken. De actuele, door het bestuur voorgestane manier van werken is gebaseerd op samenwerking. Op die manier ondersteunt de FVGO de zelfregulering van zorg binnen de fysiotherapie in de regio met als doel dat efficiënter kan worden gewerkt. Centraal uitgangspunt bij deze nieuwe manier van werken is de zorgbehoevende bewoner in onze regio. De FVGO heeft de ambitie zich door te ontwikkelen tot de aanspreekbare organisatie voor de fysiotherapeuten in de regio

Download hieronder de statuten van de vereniging:

Statuten FVGO