Ouderen

Ouderen

Kwetsbare ouderen

Dit netwerk bestaat uit fysiotherapiepraktijken, aangesloten bij het FVGO, met specifieke deskundigheid op het gebied van training en begeleiding van kwetsbare ouderen in de regio Gooi en Omstreken.

Het netwerk zorgt voor constante kwaliteit van de zorg voor kwetsbare ouderen door goede onderlinge werkafspraken, duidelijke opleidings- en andere instroomcriteria en regionale bij- en nascholing.

Kwetsbare ouderen uit het Gooi en Omstreken kunnen met dit netwerk rekenen op een kwalitatief goede behandeling en begeleiding dicht bij huis.

Fysiotherapeuten Vereniging het Gooi en Omstreken

ZORGZOEKER

Search
Verbreed zoekopdracht tot